Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacoffeegood coffeegood
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viaanomalia anomalia
3076 3e5d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairmelin irmelin
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
3602 df0b 500
3793 59bd 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarejka rejka
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarejka rejka
5021 a9e8 500
Reposted fromidiod idiod viarejka rejka
8056 6e6e
Bo też nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Chciałbym zastąpić serce drugą wątrobą, żebym mógł więcej pić, a mniej czuć
— Rick Sanchez "Rick and Morty"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaambivalence ambivalence
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamalazadymiara malazadymiara
0644 569f
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
6610 05ae 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...